Truyền hình & Thiết bị A/V chuyên dụng

Mang tới hình ảnh vượt trội và công nghệ mới nhất cho mỗi dòng sản phẩm chuyên nghiệp. Các máy quay chuyên dụng Sony bao gồm HD HDCAM SR và dòng HDCAM, XDCAM, NXCAM, AVCHD và máy quay chuyển đổi HD/SD HDV và DVCAM.