Máy quay hệ thống

Hệ thống Camera

  • Đa định dạng HD và máy ảnh hệ thống SD Phạm vi bao gồm hầu như tất cả các ứng dụng sáng tạo Lý tưởng cho các studio và OB ứng dụng

Hệ thống Camera 4K

  • Máy quay 4K Slow motion